دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مرکز آموزشی و درمانی شهید هاشمی نژاد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

حراست  مرکز  آموزشی و درمانی هاشمی نژاد

 

اقدامات انجام شده توسط دفتر حراست بیمارستان   عبارت است از :

- نصب سيستم مانيتورينگ و دوربين هاي مدار بسته  در نقاط حساس و امنيتي بيمارستان

- تكميل و به روز رساني پرونده هاي پرسنـلي كليه همكاران بيمارستان

- ثبت ورود و خروج مراجعين و ارسال گزارش آن

- نصب راه بند درب ورودي بيمارستان