دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مرکز آموزشی و درمانی شهید رجایی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

حراست مرکز آموزشی، درمانی شهید رجایی

با عنایت به فضای 11 هکتاری مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی که در یکی از شمالیترین نقاط شهر تهران واقع شده است و قدمتی حدود نیم قرن را از زمان تأسیس به همراه دارد و همچنین بیش از 3/2 فضای اداری و درمانی در خود جای داده است .حفاظت فیزیکی مرکز یکی از مهم ترین برنامه های حراست می باشد، که با راه اندازی و تقویت پستهای انتظامات تا حد بسیار مطلوبی از میزان خروج غیر منضبط اموال مرکز و همچنین مسایل مربوط  به بیماران درون مرکز توسط همراهان بیمارو یا بعضاً کارکنان متخلف کاسته شده است .در پایان تشکـیل و راه اندازی دبیرخانه مـحرمانه، تقویت پسـت های انتظامات و سرکشـی های 24ساعته در سطح مرکز با دارا بودن بیش از 45 نفر کـادر اداری و انتـظامات از جمله فعالیـت های حراسـت مرکز آموزشی، درمانــی و پـژوهشی شهید رجایی می باشد