دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

مجتمع آموزشی ،پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

حراست  مجتمع آموزشی و درمانی رسول اکرم (ص)

 اقدامات انجام شده توسط دفتر حراست بیمارستان   عبارت است از :

 - نصب سيستم مانيتورينگ و دوربين هاي مدار بسته  در نقاط حساس و امنيتي بيمارستان

- تكميل و به روز رساني پرونده هاي پرسنـلي كليه همكاران بيمارستان

- ثبت ورود و خروج مراجعين و ارسال گزارش آن

- تشكيل جلسات ماهيانه و توجيه واحد انتظامات

- نصب راه بند درب ورودي بيمارستان