دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

واحد صدور کارت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

واحدصدور کارت :

طی دستورالعمل ابلاغی جهت صدور کارت شناسایی کارکنان رسمی، پیمانی،قراردادی و هیأت علمی، از ابتدای تابستان سال جاری تا کنون نسبت به صدور و تحویل کارت شناسایی طی مراحل ذیل اقدام گردیده است .

- فراخوان کلیه کارکنان واعضای محترم هیات علمی، تکمیل فرم های مربوط و دریافت مدارک لازم جهت تسریع در روند صدور یا تمدید اعتبار کارت های شناسایی .

- بهره مندی و استفاده از دستگاه پیشرفته صدور کارت،

 - چاپ امضای الکترونیکی وضرب هولوگرام  برجسته

در ارتقای ضریب امنیتی کارت های شناسایی .

- اخذ تعهد از دریافت کنندگان کارت شناسایی نسبت به
نگه داری و استفاده صحیح  از مدرک  مذکور .

- بررسی صلاحیت پرسنل متقاضی صدور کارت .

- رعایت اصول و قوانین مربوط به مراحل صدور کارت